Elke dogter, kry die geleentheid om aan hokkie deel te neem. Hulle word die geleentheid gegun om aan ‘n spansport deel te neem en so sportmangees op te bou.

       

Mini-hokkie en Senior hokkie word by die skool aangebied in die derde kwartaal. Mini-hokkie word gespeel deur o.7; o.8; o.9 en o.10 leerders. Senior hokkie word deur o.11; o.12 en o.13 leerders gespeel.