Visie

Laerskool Vaalwater is 'n dinamiese en Christelike parallelmedium skool wat in vennootskap met elke ouer uitnemend wil presteer deur elke leerder optimaal te ontwikkel om die uitdagings van die tyd die hoof te bied.

Missie

Laerskool Vaalwater is 'n gebalanseerde opvoedkundige instelling waar: onderrig vanuit 'n Christelike perspektief geskied;  akademiese standaarde verseker word deur die hoogste vlak effektiewe bestuur gerugsteun deur bevoegde, kundige en toegewyde personeel;  'n harmonieuse en stimulerende opvoedkundige klimaat geskep word, sodat leerders hulle volle potensiaal kan bereik;  ouers 'n integrale rol speel as deel van die opvoedingsplan.

Slagspreuk:

"Leer vandag....Lei môre"

Leuse:

"EK KAN!!"