Onderriggelde word aan die einde van elke jaar tydens 'n ouervergadering vasgestel.

Navrae oor die onderriggelde kan by die kantoor gedoen word. Onderriggelde kan by die kantoor inbetaal word of deur 'n elektroniese oordrag geskied.

Skoolfonds

Hier is die begroting vir 2021 soos goedgekeur deur die ouersBegroting 2021 (Druk op die skakel om dit oop te maak)