Onderriggelde word aan die einde van elke jaar tydens 'n ouervergadering vasgestel.

Navrae oor die onderriggelde kan by die kantoor gedoen word. Onderriggelde kan by die kantoor inbetaal word of deur 'n elektroniese oordrag geskied.

 

SKOOLFONDS 2022

Graad R - R12 000 p.j. (R1000 x 12)

Graad 1-7 - R11 040 p.j. (R920 x 12)

 

BANKBESONDERHEDE 

FNB: Laerskool Vaalwater

Tjek rekening

6261 288 0379

Takkode: 258629

 

Hier is die begroting vir 2022 soos goedgekeur deur die ouersBegroting 202(Druk op die skakel om dit oop te maak)