Ons stel graag ons nuwe Beheerliggaam aan julle bekend.

Ouers:

Phillip Mostert - Voorsitter

Paul Brits - Ondervoorsitter

Oba Bergh-Keyter - Finansies en sekretaresse

Henk Jacobs - Terrein en geboue, bemarking

Samantha Schultz - Sport en kultuur

Onderwysers:

Mnr. Leonard Vorster - Hoof/Departmentele verteenwoordiger
Mnr. Johan Lochner - DH/Akademie
Juf. Chanel Brönn - Onderwyser verteenwoordiger

Nie ondewyser komponent:

Leonie Buermann