Die heel eerste skoolgebou was langs die huidige Vaalwater Hotel en is in 1953 geopen.  Dit was 'n driemanskool met Mnr. S.S.B Hoffman as die hoof en sy vrou.  Tannie Katy en Tannie Chrissie van Heerden as die ander twee personeellede.

Oom Nic Runtgen was die bestuurder van die heel eerste skoolbus wat al die leerders na en van die skool vervoer het.

Op 11 Junie 1960 word die nuwe skoolgeboue wat ons tans gebruik, in gebruik geneem. Die hoeksteen van die nuwe skool word gelê deur Mnr. S.G.J van Niekerk wat 'n lid van die Uitvoerende Komitee was.

Na Mnr. Hoffman se aftrede word Mnr. S.J.M Swanepoel die skoolhoof.  Na sy aftrede word Mnr. P.B.E van der Westhuizen (Mnr Pieter) die skoolhoof.  Nadat die boerdery Mnr Pieter weggeneem het van die skool, word Mnr. Daan Labuschagne as hoof aangestel.  Vanaf 2006 tot Junie 2008 los Me. Petro Raubenheimer af as Waarnemende Hoof, waarna Mnr. Willen Nezar as hoof van Laerskool Vaalwater aangestel word.

Mnr. Nezar is op 17 Desember 2012 oorlede.  Me. Martie Steyl los af tot in Augustus 2014 as Waarnemende Hoof. 

Mnr. L.H. Vorster word hoof op 1 September 2014 en is tot op hede volstoom aan die gang. 

Die skoollied is deur Oom Hoffie (Mnr Hofman) geskryf.  Ons sing vandag nog steeds dieselfde skoollied.

Ons skoolwapen is ook deur Mnr. Hoffman ontwerp en gebaseer op die woorde van ons skoollied (waar bloue lug die vlak omspan met sonneskyn bestreel.....)

Ons leuse "EK KAN" moedig elke Valie aan om enige iets met durf en moed aan te pak, want hulle weet - EK KAN.

 

 

Telefoon: 014 755 3717

Faks: 014 755 3614

Posbus: 344, Vaalwater, 0530

E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

GPS: Longitude: 28.11477        Latitude: -24.2979

 

 

Waar bloue lug die vlak omspan met sonneskyn bestreel

Waar bome in die veld pryk met blomme ryk bedeel

 

Daar staan ons skool, ons trots, ons krag, daar kry ons kennis

die is mag, om die stryd die hoof te bied,

sing ons lustig nou ons lied:

 

Vaalwater, Vaalwater, Vaalwater wie ek min,

Daar stry ons, daar werk ons, daar sing ons, daar speel ons.

Vaalwater, Vaalwater, Vaalwater volhard en oorwin!

 

 

Onderriggelde word aan die einde van elke jaar tydens 'n ouervergadering vasgestel. Navrae oor die onderriggelde kan by die kantoor gedoen word. Onderriggelde kan by die kantoor inbetaal word of deur 'n elektroniese oordrag geskied. Die skool se bankbesonderhede is soos volg:  ABSA Modimolle, Tjekrek: 1100 8600 70, takkode: 632005

Verw:  Oudste leerder se naam en van.

Skoolfonds vir 2013:

Gr R - R 9 000-00 p.j. (12 x R750)
Gr. 1-7  - R 5 775-00p.j. (R650 registrasie + 10 x R 512.50)

Skoolfondsvrystelling vorms  kan hier afgelaai word. Afrikaans

Schoolfee exemption forms can be downloaded here. English

Visie

Laerskool Vaalwater is 'n dinamiese en Christelike parallelmedium skool wat in vennootskap met elke ouer uitnemend wil presteer deur elke leerder optimaal te ontwikkel om die uitdagings van die tyd die hoof te bied.

Missie

Laerskool Vaalwater is 'n gebalanseerde opvoedkundige instelling waar: onderrig vanuit 'n Christelike perspektief geskied;  akademiese standaarde verseker word deur die hoogste vlak effektiewe bestuur gerugsteun deur bevoegde, kundige en toegewyde personeel;  'n harmonieuse en stimulerende opvoedkundige klimaat geskep word, sodat leerders hulle volle potensiaal kan bereik;  ouers 'n integrale rol speel as deel van die opvoedingsplan.

Slagspreuk:

"Leer vandag....Lei môre"

Leuse:

"EK KAN!!"