Laerskool Vaalwater wil graag die volgende ouers bedank vir hulle ondersteuning sover in 2018:

Pieter en Suranie van Rooyen

Tanya Kotze

Andries en Charnelle du Toit

Jaco en Marietjie Benadè

Susan en Andrè Verster

Tannie Marie Botha

Martin en Amelda Booysen

Andrè Pavier

Al die OOV mammas

Baie dankie ook vir die ondersteuning van die gemeenskap in die toekoms!

 Grondslagfase - Gr R-3

Die Kurrikulum Assesseringsbeleid Verklaring (CAPS) is vanaf 2012 in die Grondslagfase geïmplementeer .

Ons handhaaf ʼn hoë akademiese standaard met gedifferensieerde leerinhoude. Ons volg ʼn opwindende leerprogram en streef daarna dat elke leerder sy/haar volle potensiaal kan ontwikkel.

In ons klein klassies van ongeveer 20 leerders, leer ons die basiese vaardighede soos lees, skryf en somme doen - ander vaardighede soos entrepreneurskap, redenaarsvaardighede en leierseienskappe word ook ontwikkel.

Die Grondslagfase bied 4 vakke aan:

- Afrikaans Huistaal

- Engels Eerste addisionele taal

- Wiskunde

- Lewensvaardighede 

 

Intermediêre fase - Gr 4-6

Hierdie oorgangsfase van die leerlinge (Gr 4) vanaf die Grondslagfase na die Intermediêre fase word met groot omsigtigheid en deernisvolle begeleiding hanteer. Die leerlinge sprei hul vlerke en benewens die voorgeskrewe vakke,is dit ʼn tydperk van ontdekking van vaardighede om uitkomste te bemeester. 

Vanaf 2013 word die CAPS (KABV) Kurrikulum- enAssesseringsbeleids-verklaring gevolg. Klem word steeds op basiese vaardighede soos lees, skryf, spelling en syfervaardighede (tafels) gelê. Leerinhoud word aktueel en opwindend aangebied.

 

Die Intermediêre fase bied 6 vakke aan:

- Afrikaans Huistaal

- Engels Eerste Addisionele Taal

- Wiskunde

- Natuurwetenskappe en Tegnologie

- Sosiale Wetenskappe

- Lewensvaardighede:

  Skeppende kunste, PSW, Liggaamlike opvoeding 

 

Seniorfase - Gr 7 

Aangesien hierdie fase geïntegreerd met die Gr 8 & 9-Kurrikulum aangebied word, spits ons, ons hier by Laerskool Vaalwater toe om die leerlinge gereed en vaardig te kry vir uitdagings van hoërskool. Daar word ook deurlopend terugvoer van hoërskole aangevra. Die valies kan met trots sê dat hulle hul plek ook daar volstaan. 

Die Seniorfase bied 9 vakke aan: 

- Afrikaans Huistaal 

- Engels Eerste Addisionele Taal 

- Wiskunde 

- Natuurwetenskappe 

- Tegnologie 

- Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe 

- Skeppende kunste 

- Lewensoriëntering 

- Liggaamlike opvoeding                                                                                        

 

 

 

 

Laerskool Vaalwater moedig maksimum deelname aan en wil graag ‘n liefde vir sport by die leerders kweek. 

 Ons streef daarna om potensiaal te identifiseer en dit te ontwikkel. Die relatief klein leerdertal van die skool bied dan ook soveel meer geleenthede vir elke kind tot deelname. Alhoewel ons ‘n klein skooltjie is, is ons baie kompeterend en ook‘n krag om mee rekening te hou selfs teen die heel grootste skole.

 Die volgende sportsoorte word by ons aangebied: