Onderriggelde word aan die einde van elke jaar tydens 'n ouervergadering vasgestel. Navrae oor die onderriggelde kan by die kantoor gedoen word. Onderriggelde kan by die kantoor inbetaal word of deur 'n elektroniese oordrag geskied. Die skool se bankbesonderhede is soos volg:  ABSA Modimolle, Tjekrek: 1100 8600 70, takkode: 632005

Verw:  Oudste leerder se naam en van.

Skoolfonds vir 2013:

Gr R - R 9 000-00 p.j. (12 x R750)
Gr. 1-7  - R 5 775-00p.j. (R650 registrasie + 10 x R 512.50)

Skoolfondsvrystelling vorms  kan hier afgelaai word. Afrikaans

Schoolfee exemption forms can be downloaded here. English