Elke jaar word daar by ons ‘n redenaarskompetisie gehou. Hier kry leerders van die Grondslagfase asook die Intermediere- en Senior fase die geleentheid om hul talente as sprekers te ontwikkel. Ons neem ook elke jaar deel aan die ATKV-redenaarskompetisie. 

Redenaars gee aan kinders die geleentheid om te leer hoe om met selfvertroue voor ‘n gehoor te praat en ook hoe om hul opinie oor te dra aan ander.