Intermediêre fase - Gr 4-6

Hierdie oorgangsfase van die leerlinge (Gr 4) vanaf die Grondslagfase na die Intermediêre fase word met groot omsigtigheid en deernisvolle begeleiding hanteer. Die leerlinge sprei hul vlerke en benewens die voorgeskrewe vakke,is dit ʼn tydperk van ontdekking van vaardighede om uitkomste te bemeester. 

Vanaf 2013 word die CAPS (KABV) Kurrikulum- enAssesseringsbeleids-verklaring gevolg. Klem word steeds op basiese vaardighede soos lees, skryf, spelling en syfervaardighede (tafels) gelê. Leerinhoud word aktueel en opwindend aangebied.

Die Intermediêre fase bied 6 vakke aan:

- Afrikaans Huistaal

- Engels Eerste Addisionele Taal

- Wiskunde

- Natuurwetenskappe en Tegnologie

- Sosiale Wetenskappe

- Lewensvaardighede:

  Skeppende kunste, PSW, Liggaamlike opvoeding 

 

 

 

26907778 1498984926886683 9015220694590789778 n

 

Seniorfase - Gr 7 

Aangesien hierdie fase geïntegreerd met die Gr 8 & 9-Kurrikulum aangebied word, spits ons, ons hier by Laerskool Vaalwater toe om die leerlinge gereed en vaardig te kry vir uitdagings van hoërskool. Daar word ook deurlopend terugvoer van hoërskole aangevra. Die valies kan met trots sê dat hulle hul plek ook daar volstaan.

 

Die Seniorfase bied 9 vakke aan:

- Afrikaans Huistaal

- Engels Eerste Addisionele Taal

- Wiskunde

- Natuurwetenskappe

- Tegnologie

- Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe

- Skeppende kunste

- Lewensoriëntering

- Liggaamlike opvoeding