Grondslagfase - Gr 1-3

Die Kurrikulum Assesseringsbeleid Verklaring (CAPS) is vanaf 2012 in die Grondslagfase geïmplementeer .

Ons handhaaf ʼn hoë akademiese standaard met gedifferensieerde leerinhoude. Ons volg ʼn opwindende leerprogram en streef daarna dat elke leerder sy/haar volle potensiaal kan ontwikkel.

In ons klein klassies van ongeveer 20 leerders, leer ons die basiese vaardighede soos lees, skryf en somme doen - ander vaardighede soos entrepreneurskap, redenaarsvaardighede en leierseienskappe word ook ontwikkel.

Graad 3

 

Die Grondslagfase bied 4 vakke aan:

- Afrikaans Huistaal

- Engels Eerste addisionele taal

- Wiskunde

- Lewensvaardighede